Gebrauchtwagen Beratung

Gebrauchtwagen Beratung

Martin Kochan

Leiter Verkauf

Martin Kochan
Tel.: +49 89 159399-23
Fax: +49 89 159399-25
E-Mail:
Oliver Dostert

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Oliver Dostert
Tel.: +49 89 159399-24
Fax: +49 89 159399-25
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Michael Anders

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Michael Anders
Tel.: +49 89 159399-29
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Lorenz Stadler

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Lorenz Stadler
Tel.: +49 89 159399-39
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Joachim Franzke

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen | Key Account

Joachim Franzke
Tel.: +49 89 159399-16
Fax: +49 89 159399-25
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Christian Meyer

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Christian Meyer
Tel.: +49 89 159399-36
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Christian Gakis

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Christian Gakis
Tel.: +49 89 159399-22
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Maximilian Reif

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Maximilian Reif
Tel.: +49 89 159399-34
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Maximilian Deger

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Maximilian Deger
Tel.: +49 89 159399-37
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Fabian Dorsch

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Fabian Dorsch
Tel.: +49 89 159399-75
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Kersten Maurer

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Kersten Maurer
Tel.: +49 89 159399-56
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Patrick Beurer

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Patrick Beurer
Tel.: +49 89 159399-66
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Michael Wagner

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Michael Wagner
Tel.: +49 89 159399-54
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Alexander Heu

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Alexander Heu
Tel.: +49 89 159399-74
Fax: +49 89 159399-77
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse:
Michael Lex

Gebrauchtwagenmanager

Michael Lex
Tel.: +49 89 159399-61
E-Mail:
Patric Widrich

Technologie Experte

Patric Widrich
Tel.: +49 89 159399-87
E-Mail:
Fremdsprachenkenntnisse: